Vi skyddar dina personuppgifter!

Följande punkter sammanfattar vårt (ELJ) syfte med behandlingen av den registrerades personuppgifter enligt GDPR.

1) Vårt syfte/Våra syften med behandlingen av den registrerades personuppgifter?
Vårt syfte (ELJ) är att via dessa utskick (denna distributionskanal) distribuera aktuella prislistor och rabattsystem till våra befintliga/nya kunder.

2) Vilka personuppgifter kommer ELJ att behandla vid ett samtycke?
Vi sparar den aktuella e-postadressen, namn på företag samt namn på personen om personen i fråga angett namn (valfritt).

3) Kontaktuppgifter till utgivare och vårt företag (ELJ), samt kontaktuppgifter till eventuella övriga mottagare av personuppgifterna.
Jakob Wennerholm (jakob@elj.se), ELJ Bordet AB (556545-5267), Norra Industrigatan 18 (Box 26) 31431 Hyltebruk,

+46 (0)345 17470 info[@]elj.se.

Övrig mottagare av e-postadressen är Paloma AB som innehar den mjukvara/program som används av ELJ för att skapa nyhetsbrev. Om du som ny kund till ELJ efterfrågar prislista med önskan att bli återförsäljare läggs även dina uppgifter upp i vårt ERP-system Microsoft Navision (Affärssystem) för att kunna skapa offerter/fakturor.

4) Kontaktuppgifter till ELJ:s GDPR Ombud.
Annica Manfredsson, +46 (0)345 17479

5) Information om ELJ:s skyldighet att lämna ut personuppgifterna om den registrerade, när denne ber om dem.
Kontakta Annica Manfredsson/Jakob Wennerholm på ELJ om ni har frågor/funderingar kring era uppgifter.

6) Information om den registrerades rätt att ansöka om och få rättelse av hans eller hennes personuppgifter.
Kontakta Annica Manfredsson/Jakob Wennerholm på ELJ om ni vill ändra/korrigera era uppgifter.

7) Information om rätten för den registrerade att dra tillbaka sitt samtycke och hur denne går till väga för att göra det.
Ni kan när som helst motsäga ert samtycke till att mottaga information från ELJ, antingen genom att avregistrera er från våra nyhetsbrev eller kontakta vårt GDPR Ombud Annica Manfredsson/Jakob Wennerholm så hjälper vi er med det!

8) Information om rätten för den registrerade att bli glömd och hur denne går till väga för att bli det.
På ELJ har vi olika former av nyhetsbrev, dels nyhetsbrev som enbart innehåller vital information riktat mot våra befintliga kunder med uppdaterade prislistor/rabatter. Vi anser att rätten att bli glömd/inaktiverad är när ingen form av affärskontakt/försäljning/fakturering skett under dom senaste 5 åren. Med andra ord, efter den tiden raderar ELJ all personrelaterad information förutom den information som regleras av bokföringslagen som står över lagen om GDPR.

9) Vilka skyddsåtgärder som finns och hur den registrerade kan få en kopia eller var dessa finns att läsa, i de fall du och ditt företag, eller övriga mottagare av personuppgifterna, tänker lämna ut dem till någon utanför EU.
På ELJ kommer vi skicka ut information till alla våra befintliga kunder om hur vi kommer agera i dom enskilda fall detta gäller.

10) Uppgifter till tredje part
Viss information lagras i olika databaser för att i vissa fall överlämnas till en tredjepartsaktör utanför ELJ:s affärssystem och i vissa fall överlämnas de till andra aktörer som samverkar med oss för att ni skall ha en möjlighet att kunna använda de tjänster som ni nyttjar genom oss. Detta innefattar bl a fraktförfrågningar där fraktbolag måste ha en viss typ av uppgifter för att kunna ta fram aktuell fraktkostnad, även UC/Creditsafe är en tredjepartslösning vi använder för att säkerställa kundens kreditvärdighet. Utöver ovan lagrar vi även personuppgifter i vårt e-handelssystem som driftas via Weboxygon, ett svenskt webbföretag.