Kvalitetspolicy

Samtliga anställda inom verksamheten på ELJ Bordet AB ska se till att företagets kvalitetsmål samt mål överlag upprätthålls. Detta för att kunna erbjuda dig som kund en ytterst högklassig kvalitet när det gäller alla våra produkter.

Produkter och tjänster från ELJ ska ha den kvalitet som kunderna efterfrågar och förväntar sig. ELJ ska tillhandahålla tjänster och produkter som är jämförelsebara och förhoppningsvis bättre än konkurrerande verksamheter inom samma bransch. Förutom kvalitet är naturligtvis bemötande en viktig del i en köpprocess.

All kundkontakt ska präglas av bland annat:

  • Korrekta och effektiva besked
  • Hög leveranssäkerhet
  • Omsorg
  • Öppenhet
  • Hjälpsamhet

Vi ska alltid ha dessa mål i sikte och sträva efter att nå dem för att utveckla och förbättra verksamheten.

Alla anställda ska i största möjliga mån utföra de tilldelade arbetsuppgifterna i enlighet med kvalitetstänket som är den röda tråden genom hela verksamheten. Kvalitet är A och O för såväl oss som våra kunder.

Något vi ständigt ska ha i åtanke är att kunden är den primära och den allra viktigaste intressenten för vår verksamhet. Därför är det viktigt att samtliga kunder är nöjda med helhetsupplevelsen hos oss – både när det gäller kvalitet och ett trevligt och omsorgsfullt bemötande.