Miljöpolicy

För oss på ELJ är etik och moral särskilt viktigt. Detta inkluderar en miljömedvetenhet som genomsyrar vår verksamhet och leder oss att verka för en mer hållbar miljö. ELJ gör detta utifrån företagets förutsättningar.

ELJ ska följa de restriktioner och lagstiftningar i miljöbalken som verksamheten omfattas av. Verksamheten ska ständigt präglas av ett miljömedvetenhetstänk. Detta gäller särskilt energiförbrukning och återvinning då dessa är primära områden där ELJ kan bidra till att minska den negativa påverkan på miljön.

För oss är det viktigt att verksamheten har ett positivt miljöanseende. Detta gäller alla anställda inom verksamheten.

Företaget ska ta hänsyn till miljön i allra största mån även när det gäller val av leverantörer. De valda leverantörerna ska följa en miljöpolicy som innefattar internationellt allmänt godtagna normer. Det är viktigt att en miljömedvetenhet är med under hela processen och därför vill vi ta hänsyn till detta även när det gäller leverantörer och andra aktörer vi samverkar med.

ELJ är företaget som sätter kvalitet, kund och även miljö i fokus. Alla dessa faktorer bildar tillsammans ett optimalt resultat. Det är viktigt att komma ihåg att vi bara har en jord – och att vi bör värna mer om att ta hand om den och bevara dess resurser till nästkommande generationer.

Har du frågor om vår miljöpolicy är du välkommen att höra av dig till oss.