Företagsnyheter - ELJ Furniture

Information kring vår behandling av COVID-19

Information kring vår behandling av COVID-19

I den rådande situationen med Coronaviruset och dess snabba spridning, är det viktigt för oss att ta ansvar, arbeta smartare och mer medvetet. Därför vill vi uppdatera dig om stegen som vi på ELJ Furniture vidtar.

För att bidra till att “platta ut kurvan” arbetar några av våra anställda hemifrån, medan andra arbetar som normalt men med särskilda säkerhetsmätningar för att säkerställa produktionen.

När vi gör dessa ändringar har vi sett till att vår kundtjänst inte påverkas av ändringarna.

Detta är unika, utmanande tider för alla. Vi kommer fortsätta följa utvecklingen i denna situation och hålla våra kunder, anställda och samarbetspartners till vår högsta prioritet.

Beställning/Utleverans

Med tanke på att alla våra produkter är lagervaror tar vi fortfarande emot beställningar med samma leveransvillkor som vanligt.

Hör av er vid frågor eller funderingar!